Mexa Zorg Logo

Vertrouwenspersoon - Jeugdstem & Zorgstem

Jeugdstem Vertrouwens persoon voor Mexa Zorg

Jeugdstem

De vertrouwenspersoon ondersteunt je!

Vertrouwenspersonen kunnen jou ondersteunen. Zij kunnen je helpen om een oplossing te vinden. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht.

Het is belangrijk dat instellingen horen wat hun cliënten dwars zit. De vertrouwenspersoon is de brug tussen die mensen en de instelling(en). Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met hen zoeken wij uit wat er aan de hand is. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn.

Een vertrouwenspersoon zal wat u vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met u. Er gebeurt niets buiten u om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de instelling. Iedere instelling moet er ook voor zorgen dat jongeren terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

Een vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Je kunt JeugdStem bereiken door gratis te bellen naar: 088 – 555 1000. Of chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl 

Wie jeugdhulp krijgt en antwoorden of hulp nodig heeft, kan JeugdStem bellen, e-mailen, schrijven, chatten en bezoeken.

Via de telefoon en de chat beantwoord JeugdStem vragen direct en geven ze advies. Zonodig verwijzen ze door naar een vertrouwenspersoon in de regio of naar andere organisaties.

Met vragen en klachten over deze organisaties kun je bij JeugdStem terecht:

 • Gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp (bijv. Centra voor Jeugd en Gezin en wijk-/jeugd-/buurtteams)
 • Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering)
 • Ambulante jeugdhulp (incl. ambulante jeugd-GGZ)
 • Pleegzorg
 • Jeugdhulpinstellingen voor verblijf en dagbehandeling  (incl. gezinshuizen en zorgboerderijen)
 • Gesloten jeugdzorginstellingen (jeugdzorgPlus)
 • Jeugd LVB-instellingen
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming

Je kunt het JeugdStem op verschillende manieren bereiken:

 • Telefoon: 088 555 1000. Je kunt JeudStem gratis bellen op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.
 • Via de online chat. De chat is doorgaans geopend van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur.
 • Of via het contactformulier.  van JeugdStem.Je vult je gegevens in en wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld.

Locaties JeugdStem

 • Jeugdstem hoofdkantoor 
  Algemene telefoonnummer: 020 521 99 50 
  Pand Zuid, IJsbaanpad 9-11, 1076 CV  Amsterdam 
 • Jeugdstem Limburg
  Wilhelminastraat 11, 6131 KK Sittard
 • Jeugdstem Noord-Holland en Flevoland
  Pand Zuid, IJsbaanpad 9-11, 1076  CV Amsterdam
 • Jeugdstem Overijssel 
  Bergstraat 23, 7411 ER  Deventer
 • Jeugdstem Utrecht
  Atoomweg 50, 3542 AB  Utrecht
 • Jeugdstem Zuid-Holland 
  Spoorhaven 100, 2651 AV Berkel en Rodenrijs 

Vertrouwenspersoon

Jeugdstem is er voor jou: laat je horen

Jeugdstem is er voor kinderen, jongerenouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg. Ons motto is: laat je horen.

Zorgstem Mexa Zorg

Zorgstem

De cliëntenvertrouwenspersonen van Zorgstem ondersteunen cliënten en vertegenwoordigers gratis bij vragen of klachten over zorg die u als onvrijwillig ervaart.

Zorgstem is er voor cliënten en vertegenwoordigers

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang?

Zorgstem is een van de zorgaanbieders onafhankelijke organisatie die cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang in dienst heeft. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechtsbescherming van cliënten die met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. Deze cliënten hebben recht op gratis ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor hun vertegenwoordigers.

Onze cliënten zijn mensen met:

 • een verstandelijke beperking en/of
 • een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of
 • een gelijkgestelde aandoening zoals onderstaand omschreven met een vergelijkbare beperking en regieverlies, zoals
  • de ziekte van Huntington
  • het syndroom van Korsakov
  • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van Zorgstem:

 • helpt u bij het helder krijgen van uw vraag of klacht
 • helpt u gesprekken te organiseren tussen u en de zorgverlener
 • bereidt samen met u gesprekken voor
 • ondersteunt u in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg
 • ondersteunt u bij het schrijven van brieven of e-mails
 • ondersteunt u bij een klachtenprocedure
 • geeft informatie en uitleg over de rechten van cliënten
 • verwijst u zo nodig door

Onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang.

De Wet zorg en dwang heeft als belangrijkste doel het zo veel mogelijk voorkomen van onvrijwillige zorg. Dat is zorg waarmee een cliënt of zijn vertegenwoordiger (wanneer deze voor de cliënt kan beslissen) niet instemt of waartegen de client zich verzet. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt iets moet wat hij niet wil. Of iets wil, maar niet mag. Dit verzet kan mondeling aangegeven worden of in gedrag tot uiting komen. Zorgverleners moeten zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de cliënt.

Meer over de Wet zorg en dwang kunt u lezen op dwangindezorg.nl.

Contactgegevens Zorgstem:

Website: www.zorgstem.nl
tel. 088-6781000
e-mail: info@zorgstem.nl

Regio Utrecht:
Gemeentes Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist, Stichtse Vecht

Regio ’t Gooi:
Gemeentes Almere, Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Gooise Meren Regio Flevoland Gemeentes Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde

Vertrouwenspersoon

Voor wie is de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Elke cliënt die professionele zorg krijgt en onder de Wet zorg en dwang valt, kan ondersteuning krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd). 

Mexa Zorg Logo

Neem vrijblijvend contact op

Bij Mexa Zorg zijn we meer dan dagbesteding; we bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar met (ernstige) leerproblemen en bijv: autisme. 📚 Ontdek, groei en straal met ons terwijl we samen bouwen aan een inclusieve toekomst.

Bij Mexa Zorg vinden we plezier, groei en betrokkenheid de sleutels tot een zinvolle dagbesteding.
🌟Iedereen Verdient Een Schitterende Toekomst 🌟

Welkom bij Mexa Zorg, waar elke dag een nieuw avontuur wacht!
Samen Sterk, Samen Stralen en Samen Groeien 🚀🌈

Iso 9001 Dekra gecertificeerd