Mexa Zorg Logo

Onvrede en Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je een klacht of onvrede hebt over Mexa Zorg.
Een klacht kan over verschillende zaken gaan, zoals slecht eten, een oud gebouw, maar ook over je begeleider.
Ook al doet iedereen zijn best, soms zijn er dingen waar je niet tevreden over bent. Als je niet blij bent met de dienstverlening van Mexa Zorg, horen we dat heel graag.
Jouw feedback of klacht helpt ons om onze diensten te verbeteren.

Mexa Zorg en Cooperatie Boer en Zorg  vinden het belangrijk dat jullie klacht snel en accuraat wordt opgepakt. Hiervoor hanteren we een laagdrempelige procedure.

Wat te doen bij onvrede? Hoe kan ik een klacht oplossen.

De beste stap is om eerst met de betrokken personen over je onvrede en/of klacht te praten. Als dat niet helpt of als je dat liever niet wilt, kun je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke (client) vertrouwenspersoon.

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zelf een klacht indienen, maar ook ouders, voogden, stief- of pleegouders. Als je jonger bent dan 12 jaar, moet iemand namens jou een klacht indienen.

Wanneer de zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat de klacht besproken kan worden met een cliënt vertrouwenspersoon van Jeugdstem.

Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je gebruikt.

Als je de klacht bij de zorgaanbieder heeft ingediend en je bent niet tevreden over de uitkomst:
Dan kun je gebruik maken van de Geschillencommissie Zorg Algemeen https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/zorg-algemeen/.

Meer informatie hierover kun je opvragen bij de klachtenfunctionaris.

Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de Coöperatie Boer en Zorg waar Mexa Zorg bij is aangesloten.

Zij is bereikbaar via e-mail:
klachtenfunctionaris@boerenzorg.nl. Zij luistert naar je verhaal en kan bij onvrede bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is.
Zij kan je ook ondersteunen, informatie en advies geven bijvoorbeeld over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Heb je een andere vraag over dit Onderwerp?

De klachtenfunctionaris van Coöperatie Boer en Zorg kan je verder helpen. 

De klachtenfunctionaris van Coöperatie Boer en Zorg

Contactgegevens: De klachtenfunctionaris, tevens medewerkers vertrouwenspersoon is Anna Kemper: Telefoon 06 14 01 26 12. Klachtenfunctionaris@boerenzorg.nl vertrouwenspersoon@boerenzorg.nl

Mexa Zorg Logo

Neem vrijblijvend contact op

Bij Mexa Zorg zijn we meer dan dagbesteding; we bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen tussen 16 en 27 jaar met (ernstige) leerproblemen en bijv: autisme. 📚 Ontdek, groei en straal met ons terwijl we samen bouwen aan een inclusieve toekomst.

Bij Mexa Zorg vinden we plezier, groei en betrokkenheid de sleutels tot een zinvolle dagbesteding.
🌟Iedereen Verdient Een Schitterende Toekomst 🌟

Welkom bij Mexa Zorg, waar elke dag een nieuw avontuur wacht!
Samen Sterk, Samen Stralen en Samen Groeien 🚀🌈