Mexa Zorg Logo

Financiering van de Zorg

Financiering van de Zorg voor Mexa Zorg

Indicatie en kosten

Vergoeding van zorg: hoe werkt dat?

De zorg die je van Mexa Zorg krijgt, kost geld. Vaak hoef je dit niet zelf te betalen. Mexa Zorg krijgt hier geld voor of je zorgverzekering betaalt het. Dit heet de vergoeding van zorg.

De begeleiding kan plaatsvinden op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Bij ZIN verzorgt het Zorgkantoor of de gemeente, de betaling gaat  rechtstreeks naar Mexa Zorg via Coöperatie Boer en Zorg.

Om begeleiding te organiseren, kan gebruik gemaakt worden van verschillende regelingen. (Hieronder ook apart benoemd)

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ): het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie vast in een ZorgZwaartePakket (ZZP). In het zorgplan dat bij deze indicatie hoort, staan afspraken over de individuele of Dagbesteding begeleiding.
  • Jeugdwet: de gemeente stelt een indicatie. Elke gemeente heeft hiervoor een eigen beleid. Hoe de begeleiding vorm krijgt, staat in een individueel zorgplan dat Mexa Zorg met de gemeente en de jongere / volwassene afspreekt.
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): de gemeente stelt een indicatie na een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’ met de jongere/ volwassenen en zijn/haar ouders of verzorgers. Elke gemeente heeft een eigen beleid. Mexa Zorg overlegt met de jongere en de gemeente over de invulling van het individuele zorgplan.
  • Persoons Gebonden Budget (PGB): Bij een PGB maakt de budgetbeheerder of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger afspraken over de zorgovereenkomst. De betaling is bij het PGB in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

Samenwerking tussen Mexa Zorg & Coöperatie Boer en Zorg

Mexa Zorg en Coöperatie Boer en Zorg werken samen om goede zorg te bieden. In plaats van dat Mexa Zorg aparte afspraken maakt met gemeenten en zorgkantoren, doet Coöperatie Boer en Zorg dit voor Mexa Zorg. Coöperatie Boer en Zorg heeft contracten voor verschillende soorten zorg, zoals Jeugdwet, WMO en WLZ.

De financiële regelingen lopen via Coöperatie Boer en Zorg. Dat betekent dat Mexa Zorg niet zelf met de overheid hoeft te onderhandelen. In plaats daarvan profiteert Mexa Zorg van de gezamenlijke afspraken die de coöperatie voor alle aangesloten zorgondernemers heeft gemaakt.

Wat betreft administratie, loopt alles ook via Coöperatie Boer en Zorg. Mexa Zorg hoeft dus geen aparte papierwinkel te regelen, maar kan zich focussen op het bieden van goede zorg. Kortom, door samen te werken in de coöperatie kunnen zorgondernemers efficiënter werken en wordt het regelwerk centraal geregeld.

Mexa Zorg en Cooperatie Boer en Zorg
De wetten zorg en Ondersteuning in eenvoudig Nederlands - Mexa Zorg

WET ZORG EN ONDERSTEUNING IN EENVOUDIG NEDERLANDS

Uitleg: wetten in eenvoudige taal

Als jij, je kind of naaste zorg nodig heeft van Mexa Zorg, krijg je vaak met verschillende wetten te maken. Je moet een ‘indicatie’ of ‘beschikking’ hebben.

Het is vaak best ingewikkeld. Betrouwbare en duidelijke informatie staat in het boekje Wet Zorg en ondersteuning in eenvoudig Nederlands.

Je leest in dit boekje over vier wetten:

  • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
    Jeugdwet
  • Zorgverzekeringswet


Dit zijn de vier wetten die in Nederland gaan over de zorg en hoe we die betalen in Nederland. Je leest ook bij welke organisaties je moet zijn voor meer informatie of om geld aan te vragen.

Wet Zorg en ondersteuning in eenvoudig Nederlands

Download of lees hier het boekje Wet Zorg en ondersteuning in eenvoudig Nederlands

Mexa Zorg Logo

Neem vrijblijvend contact op

Bij Mexa Zorg zijn we meer dan dagbesteding; we bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar met (ernstige) leerproblemen en bijv: autisme. 📚 Ontdek, groei en straal met ons terwijl we samen bouwen aan een inclusieve toekomst.

Bij Mexa Zorg vinden we plezier, groei en betrokkenheid de sleutels tot een zinvolle dagbesteding.
🌟Iedereen Verdient Een Schitterende Toekomst 🌟

Welkom bij Mexa Zorg, waar elke dag een nieuw avontuur wacht!
Samen Sterk, Samen Stralen en Samen Groeien 🚀🌈

Iso 9001 Dekra gecertificeerd